Suomen kielenhuoltoon liittyviä Kielitohtorin vastauksia

Date: 2017-09-03 19:28

  Kokonaisuuksien hahmottaminen on tietenkin yksilöllistä eikä kukaan voi nähdä toisen kokonaisuuksia, joten ehdottomia, jokaiseen tilanteeseen sopivia ohjeita ei tällaisissa tapauksissa oikein voi antaa.

  Alkuun täytyy todeta, että niin kokolainausmerkin kuin puolilainausmerkin tuottaminen vaatii hieman enemmän näppäilyä, jos haluaa noudattaa virallisia suosituksia. Suomen kielessä käytetään virallisesti kaarevia lainausmerkkejä, jotka saa näppäimistöltä pitämällä painettuna Alt-merkkiä ja näppäilemällä samalla oikeanpuoleisesta numeronäppäimistöstä joko 5698 (kokolainausmerkki ”) tai 5696 (puolilainausmerkki ’).

  Kielitoimisto suosittelee käyttämään kirjoitetussa yleiskielessä alkaa tehdä -rakennetta arkisemman alkaa tekemään -rakenteen sijaan. Suosituksen mukainen muoto on siis alkaa läpsiä.

  Tässä tapauksessa genetiivi- eli omistusmuodossa käytetään kaksoispistettä ennen genetiivin n-päätettä: Merck & Co:n. Muut taivutusmuodot kirjoitetaan samalla tavoin, eli sijapääte tulee kaksoispisteen jälkeen.

  Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana huomionarvoinen (ja siten myös taivutusmuoto huomionarvoista ) voidaan kirjoittaa kummalla tahansa tavalla, joko yhteen tai erikseen.

  Hän oli harjoituspeleissä vakuuttavin tasonnostaja ~ tason nostaja.
  Seura valitsi hänet vuoden tasonnostajaksi.
  Liioittelematta voi sanoa, että hän on merkittävä alansa laadun ja tason nostaja.

  Verbi käynnistää on esitelty muoti-ilmauksena vuonna 6986 ilmestyneen Kielikello-lehden artikkelissa Suosiako vai kaihtaa muotisanoja? Muita artikkelissa käsiteltyjä ilmauksia ovat pääsääntöisesti, kohde, tapahtuma, kattaa, pitäytyä, rajata, tänä päivänä, voimakas.

  Sen sijaan informoida-verbin kanssa käytetään muotoa informoida henkilöstöä. Samantapaisista merkityksistä huolimatta näiden verbien kanssa käytettävät sanat tulevat eri muotoihin.

  Yleiskieli ei tunne adjektiivina käytettävää, erilleen kirjoitettavaa perus -sanaa, vaan sitä käytetään ainoastaan yhdyssanojen alkuosana: perusasia, peruskallio, peruskurssi, peruskäyttäjä jne. Yhdyssanan alkuosana perus - on siinä mielessä kuvaileva, että se luonnehtii perässään olevaa sanaa (eli kielitieteen termein määrittää sitä).

  Ilmiötä on kuvattu toisinaan myös sellaisilla termeillä kuin rakennemuutos , joka on kieltämättä melko yleisluontoinen, ja särö , joka taas ei välttämättä avaudu ilman lisäselityksiä. Kenties voisikin puhua säröyttävästä tai hajottavasta (rakenne)muutoksesta. Kokonaan uusien termien luominen ja juurruttaminen on kuitenkin aina haastavaa.

  Vastaa