Tampereen sisustuskaupat - Hurmaavan valkeaa

Date: 2017-09-04 04:31

Sinä-lauseella viitataan tavallisesti vain yhteen puhuteltavaan, joka on tilanteessa läsnä tai joka voidaan olettaa lukijaksi. Esimerkiksi käyttö- tai ruokaohjeiden puhutteluissa sinuttelun ajatellaan kohdistuvan vain yhteen lukijaan:

Suomen kielenhuoltoon liittyviä Kielitohtorin vastauksia

Nykyään me-muotoiseen kehottamiseen ei enää juurikaan käytetä varsinaista käskymuotoa eli imperatiivia. Harvoin siis enää sanotaan esimerkiksi menkäämme tai katsokaamme – vaikutelma on hyvin juhlallinen tai virallinen.

LACK Tv-taso - musta - IKEA

Suositus ei ole muuttunut, mutta käsitys on ymmärrettävä, sillä joulukortteihin painetuissa toivotuksissa joulut ja uudet vuodet on perinteisesti kirjoitettu isoin alkukirjaimin. Tämä taas johtunee siitä, että useissa muissa kielissä juhlapäivät kirjoitetaan niin. Suomen kielessä oikeaoppiseen kirjoitustapaan kuitenkin kuuluu pieni alkukirjain.

Koti

Kaikilla verbeillä ei ole kaikkia taivutusmuotoja, tai niitä ei käytetä, vaikka ne teoreettisesti voitaisiinkin muodostaa. Kutiaa -verbin teoreettinen perusmuoto olisi varmaankin kudita , mutta käytännössä sitä ei käytetä, vaan asia sanotaan jotenkin toisin. Kysymyksen esimerkkilausekin kierrettäisiin varmaankin sanomalla yksinkertaisesti Minä kutian helposti tai Olen herkkä kutiamaan.

Jos kohdat ovat itsenäisiä, kokonaisia virkkeitä tai kappaleita, ne aloitetaan isolla alkukirjaimella ja päätetään pisteellä kuten virkkeet yleensäkin:

Verbiliitolla tarkoitetaan vakiintunutta rakennetta, joka koostuu apu- ja pääverbistä ja toimii lauseessa yksinkertaisen predikaattiverbin tavoin. Vastaavanlainen verbiliitto on tulla tekemään.

Substantiivi synkkyys on johdettu adjektiivista synkkä , joka konkreettisessa merkityksessään tarkoittaa (kolkon, ahdistavan) pimeää, tumma tai mustaa. Lisäksi synkkä -adjektiivilla on seuraavat kuvaannolliset merkitykset:

Kukkien hoidossa on muistettava seuraavat seikat:
- Eräät kukat tarvitsevat paljon vettä.
- Eräät kukat kuolevat nopeasti, jos niitä ei kastella. Tämä koskee erityisesti auringossa viihtyviä huonekasveja.
- Eräiden kukkien juuret kärsivät liiallisesta kastelusta.

Voihan tosiaan olla, että vanhastaan on ollut tavallisempaa sanoa joko tule mukaan tai vain liity (johonkin). Itse kuitenkin ajattelen, että pelkästään se, että jokin ilmaisu tai kielenkäyttötapa on uusi, ei yksin riitä perusteeksi yrittää hillitä sen käyttöä. Tällaisena perusteena voisi toimia ilmauksen kielenvastaisuus, mutta liity mukaan ei nähdäkseni ole epäkieliopillinen.

Kannattaa kuitenkin huomata, että sanaa ei suositella jaettavaksi eri riveille n - ja g -kirjainten väliltä. Näin sen takia, että ng -kirjainjonon jakaminen vaikeuttaa sanan ääntöasun hahmottamista ja häiritsee näin luettavuutta. On siis suositeltavaa tehdä rivijako jostakin muusta kohdasta, jos se suinkin on mahdollista.

Vastaa