Suomen kielenhuoltoon liittyviä Kielitohtorin vastauksia

Date: 2017-09-03 06:32

  Ilmaus kasvinkumppani löytyy sanakirjastakin, joten se sopii kirjoitettuun tekstiin hyvin. Sen sijaan kasvukumppania sanakirja ei tunnista.

  Suomen kielessä on monta tapaa ilmaista tekemisen pakollisuutta tai välttämättömyyttä. Voidaan sanoa esimerkiksi "sinun pitää mennä", "täytyy mennä", "tulee mennä" tai "on mentävä".

  Kyse on enemmänkin siitä, mitä halutaan sanoa. Suomen kielessä se, mikä on informaatioarvoltaan uutta tai painokasta, sijoittuu usein lauseen loppuun. Sinne sijoitetaan usein siis se, mitä halutaan painottaa.

  Sana voidaan taivuttaa joko kaihi : kaihin : kaihia (tavallisempi) tai kaihi : kaihen : kaihea (harvinaisempi), ks. Kielitoimiston sanakirjan hakusana kaihi . Sen sijaan taivutusmuoto kaihta ei ole suositeltava.

  Jos ajatellaan, että ohjeiden mukaan eläinlajien ja -rotujen nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella (vrt. myös hereford, yorkshire ), mielestäni myös black angus -nimityksen voisi kirjoittaa pienellä. Kirjoittaisin siis Annos sisältää ihanaa black angus -härkää.

  Sivuhuomautuksena sanottakoon, että tykätä -verbi on tyyliltään arkinen, joten virallisissa teksteissä sitä ei kannata käyttää.

  Tämänkaltaisia sanapareja, joissa alkuosa on genetiivissä ( n -loppuisessa muodossa), voidaan usein kirjoittaa joko yhteen tai erikseen. Yhteen kirjoitettu versio on usein termimäisempi tai käsitemäisempi (vrt. äidinrakkaus ~ äidin rakkaus ).

  Joten -sanan sijasta virkkeen voi aloittaa jollakin muulla seurausta ilmentävällä ilmauksella, kuten näin ollen , siksi , siten , siitä (tai tästä ) syystä, sen seurauksena/johdosta/takia/tähden/vuoksi.

  Heloittaa (’varustaa heloilla’)- ja helottaa (’hohtaa, hehkua, paistaa’) -verbien ero tulee siitä, että niillä on eri kantasanat: ensimmäisellä hela , toisella helo .

  Sanojen vastakohtien nimeäminen on hankalaa, koska suurin osa sanoista on luonteeltaan sellaisia, ettei niille ole olemassa vastakohtaa, ja jäljelle jäävienkin vastakohtaisuus on suhteellista. Sanoilla ei siis ole ”virallisia” vastakohtia.

  Vastaa