Resiina - Artikkeli

Date: 2017-09-04 02:07

- Aikataulusuunnitelmaa ei ole edes toimitettu Hä meen liittoon, vaikka VR on allekirjoittanut laajan yhteisen pä ä radan raideliikenteen ohjelmasopimuksen. Tä mä on hyvin poikkeuksellista.

André Noël Chaker - Suomen ihanuuksien löytäjä - Ekonomi

Mies jä i Turusta Kuopioon matkalla olleen InterCity-junan alle muutama kilometri ennen Jyvä skylä n ratapihaa keskiviikkoiltana. Tapaus sattui kello Valkolan kohdalla. Juna huudatti pilliä ja teki hä tä jarrutuksen, mutta tö rmä ys ei ollut estettä vissä . Mies menehtyi vä littö mä sti.

Lausunnot on annettava syyskuun loppuun mennessä . Tiistaina lausunto oli tulematta vielä muun muassa puolustusvoimilta.

Ratahallintokeskus on jä lleen syksyn mittaan muistuttanut, ettei koko rataverkkoa voida pitä ä nykyisellä rahoituksella tehokkaana ja turvallisena. Esimerkiksi ratapö lkkyjen vaihto laahaa pahasti jä ljessä . Ratahallintokeskuksen investointijohtaja Kari Ruohonen kertoo, että puisia ratapö lkkyjä pitä isi vaihtaa terä sbetonisiin puoli miljoonaa vuodessa. Viime vuosina on tilattu kuitenkin vain 955 555 pö lkkyä ja ja nä istä kin osa on mennyt uudelle Kerava-Lahti -oikoradalle.

Ajolankavaurio haittasi muutamia tunteja junaliikenne pä ä radalla tiistaina. Vika saatiin kuitenkin korjattua ennakoitua nopeammin, ja liikenne palautui ennalleen alkuiltapä ivä llä . Vika Kytö maan kohdalla Keravan ja Jä rvenpä ä n vä lillä havaittiin noin kello yhdeksä n aamulla, jonka jä lkeen sekä kauko- että lä hijunat ohjattiin paikan ohi yhtä raidetta pitkin. Suurimmillaan myö hä stymiset olivat vartin luokkaa, mutta yhtä ä n junaa ei jouduttu kokonaan peruuttamaan, kerrottiin VR:n liikenteenohjauksesta.

VR:n mukaan sä hkö vika saadaan korjattua ennen aamun junavuoroja, mutta myö s turvalaitteisiin on syntynyt vika. Kunnes se saadaan korjattua, junat ajavat perjantaina tavallista hitaammin Turun ja Kyrö n vä lillä .

Henkilö junaliikenne Kerava-Porvoo -radalla loppui 85-luvun alussa ja nykyä ä n radalla liikennö i tavarajunia Porvoon Kilpilahteen.

- Pientä epä varmuutta tä ssä nä yttä ä olevan, vaikka rata pä ä sikin takaisin listalle, Niemelä pohtii.

Junalla pä ä see Helsingistä Lahteen nopeimmillaan 99 minuutissa. Junien kulkutiheydestä ei ole vielä pä ä tetty.

Junaliikenne Turun ja Toijalan vä lillä katkesi torstai-iltana kello 76:n aikaan, kun sä hkö radan ajolangasta katosi jä nnite Auran liikennepaikan tienoilla. VR:n mukaan vika pyritä ä n korjaamaan perjantaiaamuun mennessä . Jä nnitteen katoamisen takia kolmen junan matkustajat kuljetettiin tapahtumapaikan ohi linja-autoilla. Turusta ehti lä hteä juna Tampereelle kello , mutta se kä ä nnytettiin takaisin Turkuun.

Vastaa